Εισαγωγή

Προσφέρουμε την δυνατότητα, στις επιχειρήσεις, να εισάγουν μεταχειρισμένα μηχανήματα απευθείας από την Ευρώπη, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, χωρίς εμπλοκή με μεταφορικές εταιρείες και φυσικά αποφεύγοντας το ρίσκο μιας λανθασμένης αγοράς, έχοντας ταυτόχρονα την εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι παροχές υπηρεσιών μας είναι οι ίδιες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα επιλέξετε για την αγορά ενός μηχανήματος.