Υπηρεσίες

Η εμπειρία μας και η συνεργασία μας, με τις αντιπροσωπείες του εξωτερικού, μας δίνει την δυνατότητα, να διαθέσουμε οποιοδήποτε μεταχειρισμένο μηχάνημα επιθυμείτε, εντός 15–20 εργάσιμων ημερών από παραγγελία σας.

Όλα τα μηχανήματα που εισάγουμε, υπόκεινται σε ενδελεχή τεχνικό έλεγχο. Τα στοιχεία που δηλώνουμε, όσον αφορά, τις τεχνικές προδιαγραφές, την κατάσταση του μηχανήματος και τις ώρες λειτουργίας, είναι τα γνήσια και δεν υπόκεινται την παραμικρή μεταβολή. Τα μηχανήματα συνοδεύονται από όλα τα έντυπα και τεχνικά εγχειρίδια που ορίζει ο νόμος.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων, αλλά και την διεκπεραίωση διαδικασιών όπως: έκδοση πινακίδων, CE, πιστοποιητικά καταλληλότητας, κλπ.

Φυσικά θα είμαστε πάντα στην διάθεση σας για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος τυχόν προκύψει.