Αμεταχείριστα Ανυψωτικά Περονοφόρα

Στη διαρκή προσπάθειά της να σας παρέχει όλες τις δυνατές λύσεις, η IME Forklifts σε συνεργασία με τους επίσημους εισαγωγείς, μπορεί να σας διαθέσει μία ολοκληρωμένη σειρά από καινούρια και αμεταχείριστα ανυψωτικά μηχανήματα όλων των τύπων. Όλα τα μηχανήματα υποστηρίζονται τεχνικά και συνοδεύονται με τα απαραίτητα έντυπα για την έκδοση άδειας.